محمّد شمس
مدیر حوزه علمیة استان یزد

 

سیّد جمال نجم الهدی
مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی

مهدی رضایی پندر آبادی
حسابدار

ناصر رعد آبادی
کارشناس اداره برنامه ریزی و پشتیبانی

 

سیّد محمّد محسن حسینی پور
معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی

 

سیّد مهدی حسینی راد
مدیر امور طلاب و دانش آموختگان

 

محمّد فیاضی بارجین
معاون آموزش و پژوهش

 

رضا خدادادی
سرپرست اداره امور صیانتی

 

رضا دهقانی نژاد
سرپرست معاونت تهذیب حوزه علمیّه استان یزد

ابوالفضل شوقی زاده
مسئول دفتر سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری

سیّد محمّد کاظم میرجلیلی
مسئول دفتر قرآن و عترت حوزه علمیه استان یزد

ابوالفضل شوقی زاده
کارشناس معاونت تهذیب