بسم الله الرّحمن الرّحیم


إن شاء الله به زودی در اینجا مطالبی در مورد معاونت تهذیب و شرح وظائف آن در حوزه های علمیه قرار خواهیم داد.


سیّدحسین حسینی